Dashavatara Wooden Toys

1,586.00

Dashavatara Wooden Toys Contains of 10 Avatara toys that is Matsya Avatara, Kurma Avatara, Varaha Avatara, Narashima Avatara, Vamana Avatara, Parashurama Avatara, Sri Ramachandra A vatara, Balaram Avatara, Bhudha Avatara and Kalki Avatara

Out of stock

Description

Dashavatara Wooden Toys Contains of 10 Avatara toys that is Matsya Avatara, Kurma Avatara, Varaha Avatara, Narashima Avatara, Vamana Avatara, Parashurama Avatara, SriRamachandra Avatara, Balaram Avatara, Bhudha Avatara and Kalki Avatara

Additional information

Dimensions 11 cm